Com està fabricat un moble d’alumini?

Utilitzant el nostre propi sistema de perfils extrusionats i lacats.

IMDcabinets és un sistema de perfils d’alumini extrusionats i lacats. Totes les parts del moble són clipades entre elles. El sistema de clipat combinat amb el lacat permet no utilitzar coles ni qualsevol altre component tòxic com la pintura o el vernis. El sistema clipat evita que els ferratges siguin visibles contribuint a superficies més netes.